Odnowił oblicze tej ziemi – spotkanie wspomnieniowe o św. Janie Pawle II

Dokładnie 40 lat temu na ekranach czarno-białych telewizorów Polaków ukazał się balkon bazyliki św. Piotra i usłyszeliśmy „Habemus papam”, a chwilę później stanął na nim Karol Wojtyła. Kardynał z Polski zasiadł na Stolicy Piotrowej, mówiąc o sobie „wezwany z dalekiego kraju”. Jakże wówczas „dalekiego”, chociaż położonego w środku Europy! Kraju, w którym wegetował Jego Naród stłamszony wieloletnim komunistycznym reżimem. I poczuliśmy, że obluzował się pierwszy kamień muru, który dzielił nas od świata i od wolności.

Rok później papież Polak, mimo piętrzonych przez komunistyczne władze trudności, przybył z pierwszą pielgrzymką do Ojczyzny. 2 czerwca 1979 roku, na placu Zwycięstwa w Warszawie (obecnie plac Piłsudskiego), pośród wiwatującego tłumu, padły znamienne słowa:

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

I wszyscyśmy zrozumieli, co mają dla nas te słowa znaczyć: odnowę duchową i wezwanie do walki z ustrojem totalitarnym. I obluzowały się kolejne kamienie znienawidzonego systemu… Rok później powstała „Solidarność”, a ostatnie dwa zdania wezwania Ojca Świętego stały się jej sztandarowym hasłem. Zaczął się dla nas nowy etap – odrzuciliśmy bezsilność i podjęliśmy walkę z biedą, niesprawiedliwością, cenzurą i manipulacją.

Nadeszły jeszcze trudne lata: stan wojenny, internowania, ale już nie sposób było nas zawrócić z drogi do niepodległości i demokracji. Nasza nadzieja na lepszy los miała swoje źródło w Rzymie. W końcu kamienny mur nie wytrzymał i jak lawina runął.

Myśleć niepodległość, to widzieć i pamiętać „długi łańcuch ludzkich istnień, połączony myślą prostą, żeby Polska była Polską”. Nasz papież, św. Jan Paweł II, jest jego najjaśniejszym ogniwem.

Z taką intencją Grupa Dobra Myśl, we współudziale dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grabownicy, przygotowała spotkanie wspomnieniowe poświęcone Ojcu Świętemu, które odbyło się 14 października w sali OSP. Wpisało się ono w program „Wspólne dobro – niepodległość”, który Grupa realizuje z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Scenariusz spotkania przygotowała Anna Przystasz z pomocą Anny Szuby, kładąc w nim akcent na twórczość poetycką Jana Pawła II i zarazem przywołując najważniejsze wydarzenia pontyfikatu. Z miłym słowem powitania zwrócił się do zebranych Stanisław Pilszak, zastępca burmistrza Brzozowa. Program poprowadziła Aleksandra Haudek, prezes GDM.

Zebrani usłyszeli fragmenty utworów poetyckiej oraz posłannictwa Jana Pawła II w wykonaniu grabownickiej młodzieży. Były też piosenki lubiane przez Jana Pawła II i te, z myślą o nim napisane. Wykonał je zespół „Turystyczne Śpiewogranie” pod kierunkiem Gabrieli Kiepury i Agnieszki Prugar. Występom towarzyszyła wkomponowana w program bogata prezentacja multimedialna, zawierająca zdjęcia z całego życia papieża: posługi kapłańskiej w Polsce, wędrówek po ukochanych Tatrach, z licznych pielgrzymek. Wróciły wspomnienia, nie obyło się bez wzruszeń. Klimat spotkania dopełniała scenografia wykonana przez Magdalenę Stachurę. Nad stroną techniczną czuwali: nauczyciel Bartłomiej Zajdel wraz z uczniem Miłoszem Pierożakiem.

W drugiej części spotkania swoimi wspomnieniami związanymi z pielgrzymką Ojca Świętego do Krosna w 1997 roku podzielił się z zebranymi redaktor Andrzej Józefczyk. Dziennikarz „Nowego Podkarpacia” relacjonował wówczas przygotowania do pielgrzymki oraz samą pielgrzymkę na łamach „NP”. Jego opowieść urozmaicały unikatowe fotografie zrobione wówczas „od kulis”. Bardzo ciekawie o pobycie Jana Pawła II w Krośnie i Dukli opowiadał również ks. Jan Szmyd, proboszcz grabownickiej parafii. Zaprezentował też bardzo cenną dla siebie pamiątkę – otrzymany z rąk Ojca Świętego medal papieski. Na koniec panie z GDM zaserwowały słodki poczęstunek – kremówki, oczywiście. Wprawdzie nie pochodziły z Wadowic, ale z brzozowskiej cukierni Wacława Bieńczaka, ale były równie pyszne.

Spotkanie objął swym patronatem Burmistrz Brzozowa. Oprócz już wymienionych, wzięli w nim udział: radny miejski Szymon Stapiński, sołtys wsi Dominik Arendarczyk, dyrektor szkoły Mariusz Hałasik i zastępca dyrektora Małgorzata Zimoń, dyrektor przedszkola w Grabownicy Monika Szczepek, wikary ks. Tomasz Mozgowoj. Licznie stawili się przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i zaprzyjaźnieni społecznicy: Bogusława Krzywonos (Salonik w Krzywem Zwierciadle), Zofia Olejko (kierownik zespołu „Graboszczanie”), Halina Kościńska (emerytowana dyr. Muzeum Regionalnego w Brzozowie), Barbara Kuczma (przewodnicząca grabownickiego KGW), Jan Suwała (prezes OSP w Grabownicy), Piotr Sobaś (naczelnik OSP w Grabownicy), Tadeusz Stępień (prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska), Antoni Mazur.

Dopisała również publiczność, której Grupa Dobra Myśl dziękuje za wszystkie ciepłe słowa.

Aleksandra Haudek, GDM

Zapraszamy do wspólnego z nami świętowania 100-lecia niepodległości – 11 listopada!

Fot. GDM, J. Szałajko