Akcja Porządki nad Stobnicą – zapraszamy do uczestnictwa!

Wiele się mówi o ekologii, dbaniu o przyrodę i o czystej przestrzeni wspólnej, ale od gadania jeszcze nic się nie zmieniło. I na to jest jeden sposób – DZIAŁANIE! Pokażmy, że można!
Dlatego zapraszamy do wspólnej Akcji, z której wynikną 3 korzyści:
1. Doprowadzimy kilka miejsc do porządku.
2. Poruszamy się na świeżym powietrzu.
3. I się SPOTKAMY!!!

Nowością jest zgłoszenie uczestnictwa online, skorzystajcie! Oto link: https://grabownica.pl/sprzatanie2020/